Letní příměstský tábor s angličtinou pro děti od 6 do 13 let

Přihlaste své děti na týden plný zábavy a her s našimi anim  átory a profesionálními lektory angličtiny z Jazykové školy ONLY4 !
Během tábora je čeká spousta zábavných aktivit prokládaných přiměřenou dávkou angličtiny.

7. ročník - termín: 14.-18. srpna 2017
Cena příměstského tábora včetně stravování (obědy, svačiny, pitný režim) je 2.500 Kč.
Chci podat přihlášku

    Chcete, aby Vaše dítě zažilo týden plný zábavy a přitom se naučilo rozumět angličtině přímo od rodilých mluvčích? Neumí vůbec anglicky nebo pouze velmi málo? Vůbec nevadí! Angličtina je u nás pouze doprovodnou aktivitou.
    Náš program je nabitý zábavou a je jen na Vašich dětech, které aktivity si vyberou. Polovina aktivit je vedena našimi animátory česky a polovina instruktory v angličtině, kde rodilí mluvčí mají k ruce bilingvní asistenty, kteří dětem pomáhají při dorozumívání. Z toho důvodu je tábor vhodný jak pro úplné začátečníky tak pro pokročilejší děti. Naši hlavní vedoucí jsou plně kvalifikováni pro práci s dětmi a mají aprobaci pro výuku angličtiny. Ve skupině je na jednoho vedoucího maximálně 8 dětí.
Táborový tým složený z našich animátorů společně s lektory partnerské Jazykové školy ONLY4.

" Moje dcera Eva Lysoňková se zúčastnila o letních prázdninách v termínu od 15.8.do 19.8.2016 Vámi organizovaného dětského příměstského tábora. Chtěla bych Vám a všem vedoucím tábora touto cestou poděkovat za profesionální přístup a výbornou organizaci celé akce. Dcera byla od prvního do posledního dne táboru nadšená a těšila se na každý den spojený se spoustou zážitků a her, ať už v budově na Zarámí, v lese nebo na lyžařském svahu. Děti měly spoustu sportovních a jiných aktivit spojené s nenásilným a zábavným seznamováním se s anglickým jazykem. Děkuji Vám a přeji spoustu spokojených dětí a rodičů."                           8.11.2016 Irena Lysoňková